Reglamento Marcha BTT (2016) / BTT-a Martxa Araudia (2016)

1.- La edad mínima de los y las participantes no será inferior a 14 años.
2.- Es obligatorio el uso del casco protector durante la marcha. La organización se reserva el derecho de expulsar de la marcha a todo aquel que no lo lleve.
3.- Los y las participantes deberán atender todos los consejos e indicaciones de la organización.
4.- Todo corredor o corredora deberá respetar el itinerario marcado por la organización.
5.- El dorsal deberá ir siempre bien visible en la parte delantera de la bici.
6.- La organización podrá retirar de la prueba a todo participante que a juicio de la misma no se encuentre en condiciones físicas de continuar, no cumpla los horarios previstos por la organización o todo aquel que provoque situaciones peligrosas para el normal desarrollo de la marcha.
7.- Todo participante que abandone la marcha lo deberá comunicar a la organización lo antes posible.
8.- Se deberá respetar en todo momento las normas de circulación y manejar la bicicleta con la debida precaución, con el fin de evitar cualquier daño en la propiedad ajena, en la del resto de participantes o a uno mismo.
9.- La marcha esta considerada de dureza y nivel técnico medio.
10.- El recorrido transita parajes de gran valor ecológico, por lo que la organización ruega que no se tiren papeles y basura al suelo, depositando los desperdicios en las papeleras de los avituallamientos o en meta.
11.- La inscripción incluye seguro de accidentes y de responsabilidad civil.
12.- La organización se reserva el derecho de modificar los obsequios y el recorrido si fuera necesario.
13.- El itinerario esta abierto permanentemente al tráfico peatonal, de vehículos rodados y todo tipo de vehículos agrarios, por lo que el participante tendrá que respetar en todo momento las normas de circulación y llevar su bicicleta con la debida precaución, con el fin de evitar cualquier daño en la propiedad ajena y en la suya propia.
14.- El hecho de inscribirse supone aceptar las condiciones de la reglamentación impuesta por la organización.
15.- Cada participante es responsable de su propia conducción, asumiendo los riesgos y situaciones, incluso frente a terceros, que puedan conllevar el hecho de participar en la marcha, tanto a nivel de esfuerzo físico como psíquico, con caidas u otro tipo de lesiones.
16.- El límite máximo de participantes será de 200. Todo aquel que participe sin inscripción será bajo su responsabilidad, no haciéndose responsable la organización de lo que pueda sucederle.
1.- Parte-hartzaileek gutxienez 14 urte izan beharko dituzte.

2.- Babesteko kaskoaren erabilera nahitaezkoa da ibilbide osoan zehar. Antolakuntzak, kaskorik ez daramana, martxatik botatzeko eskubidea izanen du.

3.- Parte-hartzaileek  antolakuntzaren aholku eta seinaleak kontuan hartuko dituzte.

4.- Txirrindulari guztiek antolakuntzak markatutako ibilbidea errespetatu beharko  dute.

5.- Parte-hartzailearen zenbakiak ongi ikusteko moduan joan beharko du bizikletaren aurrekaldean.

6.- Antolakuntzak bere irizpidez, martxatik ateratzeko eskubidea izanen du,

jarraitzeko baldintza fisiko egokietan ez dagoena, aurre-ikusitako ordutegiak betetzen ez dituena edo martxaren garapen egokia eragotziz egoera arriskutsuak sortzen dituena.

7.- Martxa uzten duten parte-hartzaileek antolakuntzari adierazi beharko diote  utzi bezain laister.

8.- Uneoro errespetatu behar dira zirkulazio-arauak eta bizikleta beharrezko arretarekin gidatu behar da, gainerako parte-hartzaileei edo norbere buruari,kalterik ez eragiteko.

9.- Erdi mailako gogortasun eta zailtasun teknikoa duen ibilbidetzat kontsideratua da martxa hau.

10.- Ibilbidea balio ekologiko handiko ingurutik pasatzen da. Antolakuntzak paperik eta zaborrik lurrera ez botatzeko eskatzen du, hondakinak anoa-postuetako paperontzietan edo helmugan utziz.

11.- Izen-ematearekin batera istripu eta erantzukizun zibileko aseguruak babesturik egonen dira parte-hartzaileak.

12.- Antolakuntzak, beharrezkoa izanen balitz, opariak eta ibilbidea aldatzeko eskubidea izanen du.

13.- Ibilbidea, oinezkoentzat eta mota guztietako nekazal-ibilgailuentzat  irekita izanen da. Honengatik, parte-hartzaileek zirkulazio-arauak  errespetatu beharko  dituzte uneoro eta bizikleta, beharrezko arretarekin gidatu beharko dute, edozein kalte sahiesteko.

14.- Izen-emateak antolakuntzak ezarritako arauak onartzea dakar.

15.- Parte-hartzaile bakoitza bere gidaritzaren arduraduna da, martxan parte hartzearen ondorioz sortu daitezkeen arrisku eta  egoerak onartuaz. Egoera eta arriskuak  esfortzu fisikoari zein psikikoari loturikoak izan daitezke, eroriera edo beste edozein motatako lesioak barne.

16.- Parte-hartzaile kopurua 200ekoa izanen da. Izen–ematerik gabe parte hartzen duenak  bere erantzukizunpean eginen du ibilbidea. Antolakuntza ez da gertatu daitekeenaren arduraduna izanen.